تبلیغات
از چشمه سار قرآن و عترت

از چشمه سار قرآن و عترت

رابطه قرآن وروانشناسی

 در تفكر اسلامی عقیده بر این است كه ویژگیهای منحصر به فردانسان و ساختار زندگی وی، به گونه‌ای است كه برای رفتارهای اجتماعی و فردی خویش، و همچنین برای سعادت ابدی، نیازمند راهنمایی الهی و قوانین و ضوابطی است كه ازسوی خداوند توسط وحی تامین گردد. بدیهی است كه سخن برخلقت ناقص انسان نیست تا وحی برای تكمیل كمبودهای انسان از جهت آفرینش مورد نظر باشد بلكه وحی و قرآن، قوانین و نیازهای انسان و جامعه انسانی را مورد بررسی قرار می‌دهد كه انسان را از ناموس فطری دور می‌سازد، و فطرت آدمی را به فساد و تباهی می‌كشاند.
بدین ترتیب هدف قرآن باز گردانیدن انسان به فطرت پاك و برگردانیدن قوانین ناقص بشری به قانون الهی است، و لذا قرآن، كتاب آموزش نظریه‌ای نیست كه در تلاش چیره شدن بر طبیعت بوسیله اندیشه و نظر باشد، و زمینه را برای غلبه روح بر ماده فراهم كند. بلكه تلاش قرآن در آن است كه ایمان را بر اساس هماهنگی میان محسوسات و معقولات بنا كند، به گونه ای كه انسان با داشتن ایمان تنها در جهان غیب به سر نبرد، و همه زندگیش را هم در جهان خالص ماده نگذراند، بلكه در زندگی میان نیروها و طبیعت‌ها تعادل ایجاد كند، و معنویت را در همه جای زندگی مادی فراهم گرداند.
وضعیت موجود گر چه از تدوین روانشناسی به عنوان یك علم، مدت زمان زیادی نمی‌گذرد، و در این فاصله، تحقیقات چشمگیری صورت پذیرفته و دست‌آوردهای گرانبهایی در اختیار محققان قرار گرفته است، اما انسان هنوز بسیاری از علومی را كه می‌بایست بیاموزد، نیاموخته‌است و علی رغم كوشش‌های فراوان كه در زمینه‌های تعلیم و تربیت و پرورش انسان‌ها به عمل آمد‌ه، اما این تلاش‌ها كامل نبوده و مورد انتظار و متناسب با نیازهای فطری انسان را به بار نیاورده‌است، بلكه هنوز جرائم، انحرافها و مشكلات روحی و روانی وجود دارد و در برخی موارد به صورت روز افزونی رو به گسترش است. حاكمیت رویكرد مادی بر روان شناسی غربی علی‌رغم ظهور مكاتب متنوع در این گستره، موجبات ناكامی روان‌شناسی را در بسیاری از زمینه‌های روحی و روانی در كمك به انسان و حل مشكلات و اختلالات روانی او را فراهم كرده است، به گونه‌ای كه این زمزمه معمولأ شنیده می شود كه: میانگین بهبود بیماران عصبی، عملأثابت و راكد مانده است.
[1]
امّا خوشبختانه در میان صاحبنظران علوم اجتماعی ، گرایشهایی حاكی از توجه بیشتر به دین برای دستیابی به سلامت روان و درمان بیماری‌ها پیدا شده است. ایشان معتقدند، در ایمان به خدا، نیروی خارق العاده‌ای وجود دارد كه نوعی قدرت معنوی به انسان می‌بخشد كه در تحمل سختیهای زندگی او را كمك می كند و از نگرانی و اضطرابی كه بسیاری ار مردم قرن ما در معرض ابتلای آن هستند دور می‌سازد . در همین راستا كارل یونگ، روانكاو مشهور می‌گوید: در طول سی‌سال گذشته افراد زیادی از ملیت‌های مختلف جهان متمدن، با من مشورت كرده‌اند، به جراُ ت می‌توانم بگویم كه تك تك آنها به این دلیل قربانی بیماری روانی شده بودند كه آن چیزی را كه ادیان در هر زمانی به پیروان خود می‌دهند، فاقد بودند و فرد فرد آنها وقتی كه به دین و دیدگاههای دینی بازگشته بودند بطور كامل درمان شدند.
[2]
ما معتقدیم درست است كه روان‌شناسی در تمام زوایای زندگی بشری حضور یافته است به گونه‌ای كه انسان از هیچ كدام بی‌نیاز نیست. ولی باید توجه داشت كه در سلسله مراتب تكاملی موجودات، هرقدر بالاتر برویم، پیچیدگی و در نتیجه پیش بینی ‌ناپذیری‌ها، بیشتر می شود، بعد انسانی انسان، و قانون مندی‌های حاكم بر آن، با دیگر موجودات جهان هستی ، قابل مقایسه نخواهد بود، از همین روی باید توجه داشت كه روان‌شناسی محصول دست بشر است كه به عنوان یك علم تجربی ، فضای بسیارمحدودی را پیش پای خود قرار داده است، در حالیكه دین تبیین و تنظیم سبك زندگی انسانها را رسالت خود می داند و برای تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهای ریزو درشت زندگی انسان ، دستورالعمل داشته و مسلماتی دارد كه مستند به خالق بشر ، و دارای اعتبار ویژه‌ای است، چرا كه آفریدگار، به طبیعت و اسرار آفرینش مخلوق خود، داناتر است« الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر» آیا آن خدایی كه مردم را آفریده ،‌عالم و بر اسرار آنها نیست؟ حال آنكه او به همه چیز آگاه است
[3]). و بدیهی است كه اساسی‌ترین منبع و سند دینی كه به اعتقاد مسلمانان حتی كلمات و الفاظش نیز، عین كلمات و الفاظ خداوند متعال هستند كه كلام الله می‌خوانندش، همان قرآن كریم می‌باشد.
قرآن كریم به منظور دست‌یابی به خودشناسی و رشد شخصیت و ارتقای نفس انسان به مدارج كمال انسانی، مناسب ترین و بهترین راهی را كه بتواند زمینة خوشبختی دنیا و آخرت او را فراهم كند، به وی نشان داده است.
در قرآن كریم آیات بسیاری وجود دارد كه فطرت وجودی انسان و حالات گوناگون روان او را متذكر شده و راههای تهذیب و تربیت و معالجة روان انسان را نشان داده است و سؤالاتی كه ریشه در درون ذات آدمی دارد و از اعماق وجود انسان سرچشمه گرفته و اختصاص به قشر و گروه خاصی ندارد و در محدودة زمان و مكان خاص هم قرار نمی‌گیرد، ازقبیل اینكه: از كجا آمده‌ام ؟ برای چه آمده‌ام ؟ به كجا می‌روم ؟ چرا باید بروم؟ چه باید بكنم ؟ سؤالاتی كه معماهای وجود انسان هستند، را پاسخ می‌دهد. و همچنین برخی از آیات قرآنی حاوی دستورات و سفارش‌هایی در زمینه‌های متفاوت است كه در آرامش روانی و روحی انسان تأثیر مثبت داشته و موجب رفع اضطراب و نگرانی های بشری شده و در نهایت او را به تعادل می‌رساند.
به عنوان نمونه برخی از نتایج تحقیقات انجام شده در باب تأثیرات آموزه‌های قرآن در بهداشت روانی فردی و اجتماعی عبارتند از :
- اعتقاد به معاد و تأثیر آن در تأمین بهداشت روانی
- دستور ازدواج و تشكیل خانواده و تأثیرات آن در آرامش فردی و سلامت محیط اجتماع
- آیات قرآن در مورد محبت، صله رحم، بخشش به دیگران و تأثییرات مثبت آن در جامعه
- ممنوعیت سوءظن ، تجسس ، تهمت، غیبت وتأثیرات آنها بر جامعه و فرد
- تأثیر نماز بر آرامش روانی
- دعوت قرآن به صبر و تأثیر آن در كاهش فشارهای روانی
- دمیدن روح امید و ممنوعیت ناامیدی در قرآن و تأثیر آن به كاهش افسردگی
- دعوت قرآن به توكل به خدا و تأثیر آن بر حل مشكلات و آرامش روانی
- تأثیر یاد خدا در آرامش دل و رفع اضطراب و نگرانی
- ممنوعیت خودكشی در قرآن و تأثیر آن در پایین آمدن آمار خودكشی در جوامع مذهبی
- تأكید بر محبت به پدر و مادر و تأثیر آن در سلامت روانی خانواده
[4].
و.....
ارتباط بین قرآن وروان‌شناسی
ارتباط بین قرآن و روان‌شناسی را می‌توان از سه جنبه مورد نظر قرار داد:
الف : روان‌شناسی و قرآن:
به عنوان دو منبع معرفت مجزای از یكدیگر ملاحظه و مقایسه می‌شوند. در این مقایسه، وجوه اشتراك و ، افتراق، هر یك در حل مشكلات بشر مورد توجه قرار می‌گیرد.و با استفاده از آگاهی‌های تخصصی روان‌شناسی ، به تحلیل روان‌شناختی مفاهیم قرآن می‌پردازیم.
ب : روان‌شناسی قرآن:
در این زمینه قرآن به عنوان یك موضوع مورد بررسی روان‌شناختی قرار می‌گیرد كه چرا و چگونه و در چه شرایط زمانی و مكانی به وجود آمده است؟ كدام آیات قرآن را می‌توان تحلیل روان‌شناختی نمود؟
ج: روان‌شناسی قرآنی (روان‌شناسی اسلام):
منظور این است كه روانشناسی در بستر فرهنگ قرآن و اهلبیت علیهم السلام و با توجه به تفسیر و تأویل آیات قرآنی ، تكون و رشد یابد، از مبانی هستی شناختی ، معرفت شناختی ، و انسان شناختی قرآن متأثر گردد . یعنی با اندوخته‌های اسلامی و قرآنی و از دیدگاه یك روان‌شناسِ قرآن شناس كه ابعاد مختلف فردی و اجتماعی انسان و اسلام را خوب می‌شناسد ، وارد حیطه روانشناسی شد، و البته بدیهی است كه برای فهم دقیق آیات قرآنی چنانكه می‌توان از برخی آیات قرآن كریم می‌توان استنتاج كرد دو نوع متفاوت معرفت لازم است. معرفت اول همانا خواندن كتاب خداست كه در آن هر آنچه از اهمیت مذهبی برخوردار است آمده است. معرفت دوم ، معرفت به كتاب خلقت و جهان طبیعت است كه در آن همه چیز وجود دارد . در واقع قرآن و جهان طبیعت آینه‌ی یكدیگرند، قرآن راهنمایی برای واقعیت موجود ، و واقعیت موجود راهنمایی برای قران است، خواندن قرآن به شناخت جهان از جمله انسان رهنمون می‌شود همانطور كه بازخوانی جهان ما را به سوی قرآن رهنمون می‌شود، بدین معنا كه مطالعه قرآن و جهان هر كدام به دیگری منتهی می‌شوند. آنانی كه تنها كتاب اول را می‌خوانند و فقط به وحی تكیه می‌كنند ، معرفت نسبت به جهان واقع را نادیده گرفته و مذهب را به چیزی رازآلود تبدیل می‌كند و ارزشی برای انسان و طبیعت قایل نبوده و كار برد سایر علوم (جامعه شناسی ، تاریخ ، اقتصاد، روان‌شناسی و ...) را نادیده می‌گیرند. آنان نیز كه تنها كتاب دوم را می‌خوانند تدریجا به تفكر مادی منتهی شده و درك و تلقی آنها از انسان منحصر به بعد مادی و جسمانی می‌گردد.
یادآوری:
1) آیاتی كه در خصوص روان انسان، در قرآن كریم وجود دارند، به مثابة نشانه‌هایی هستند كه انسان برای شناختن خود و خصلت‌های گوناگونش می‌تواند از آنها راهنمایی بجوید و به كمك حقایقی كه قرآن در بارة انسان وصفات و حالات روانی او متذكر شده به ساختن شخصیت، تكامل آن و بهداشت روانی اقدام كرد .
2) در مورد انسان آنقدر اختلاف نظر و عقیده وجود دارد كه نه تنها قابل جمع نمی‌باشند بلكه آدمی را به سرگردانی و حیرت نیز می‌كشانند ، از همین روی می‌توان گفت كه مكاتب بشری هنوز نتوانسته اند انسان را درست تفسیر كرده و ابعاد وجودی‌اش را مشخص سازند .
3) انسان شناسی قران به گونه ای است كه انسان را محدود نمی سازد ،تك بعدی به انسان نمی نگرد ،بلكه از دیدگاه قران انسان مو جودی است كه علاوه بر بعد جسمانی دارای روحی مجرد است. در عین حال بر خلاف سایر مكاتب، انسان را بصورت یك كل واحد مطرح در نظر می‌گیرد.
4) در قرآن علاوه برگزاره‌هایی كه مستقیما موضوعات روان شناختی می پردازد، گزاره‌‌های دیگری نیز وجود دارد كه به مبانی انسان شناختی، هستی شناختی، معرفت شناختی روان شناسی، مربوط می‌شود و قابل استناد است.
[5]


[1]. كاویانی، محمد، حوزه و دانشگاه (كتاب دوم)،ص175.
[2]. عثمان، نجاتی، قرآن و روان شناسی،ص336.
[3]. ملك/14
[4]. رضایی، محمدرضا، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن جلد دوم، ص 402.
[5]. كاویانی، محمد، حوزه و دانشگاه (كتاب دوم)،ص181.

.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

این وبلاگ باهدف خدمت به جامعه فکری جوان درراستای پاسخ به سولات کلامی وفلسفی آنان طراحی شده که بیشترازبیش بااندیشه ناب وپویا وجاودانه قرآن واهل بیت آشنا شوند
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :